from gagarins point of view

Esbjörn_Svensson

Esbjörn Svensson är död. Jag tycker det är rätt förfärligt sorgligt.

Bild via Wikimedia Commons

Leave a Comment