viktig fråga

Varför måste man skriva ort när man skriver under viktiga papper? Ort och datum och underskrift. Datum är jag med på, underskriften ska väl vara aktuell. Men vilken roll spelar det var man befinner sig när man skriver under?

Leave a Comment